FRANTZ Logo Germany Flag  Denmark Flag  Spain Flag  France flag  Hungary flag  Italy flag  Netherland flag  Poland flag  Sweden flag  UKflag  United States Flag
                  HOME OVERZICHT BEDRIJF GARANTIE
Garantie                           
 

 

De produkten van FRANTZ Manufacturing zijn gegarandeerd defecten van hoge kwaliteit en door maximale eindcontrole zonder fabricagefouten. De verplichting van de producent onder deze garantie is beperkt tot het vervangen van om het even welk lagerproduct dat defect is binnen een jaar na de aankoopdatum, op voorwaarde dat een onderzock door FRANTZ Manufacturing duidelijk maakt dat, naar haar mening, de lagers correct gemonteerd en voldoende gesmeerd werden en ze niet werden veranderd of misbruikt. FRANTZ Manufacturing neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor toevallige schade of schade die het gevolg is van het gebruik van haar produkten.

Deze garantie komt in de plaats van alle impliciete of expliciete garanties.

De garantie van FRANTZ Manufacturing Company werd vertaald ten dienste van haar internationale kliënten. FRANTZ is niet verantwoordelijk voor vertalingsfouten. De wettelijke interpretatic van deze garantie is beperkt tot de Engelse versie. Contacteer FRANTZ voor een Engelse versie van deze garantie en voor de van toepassing zynde verkoopsvoorwaarden.
 
  Gemaakt in de VS
United States Flag

www.frantz-mfg.com
FRANTZ Manufacturing Company
3201 West LeFevre Road
Sterling, Illinois   USA   61081

customerservice@frantz-mfg.com
Tel:   00 + 1 + 815 + 6257063
Fax:   00 + 1 + 815 + 6251162